DESPRÉS DE LA MULTA D'INSPECCIÓ DE TREBALL PER DISCRIMINACIÓ SEXISTA

CCOO torna a exigir un pla d'igualtat per al Grup Iberia


Foto
El sindicat considera que si s'hagués aprovat un pla d'igualtat per a tota l'empresa, com va demanar CCOO a la Direcció General de Treball el 2010 i com obliga la Llei d'Igualtat, s'haurien pogut evitar actuacions empresarials discriminatòries contra les dones com és incloure la prova d'embaràs en el procés de selecció de personal.
 
Després de l'anunci d'Iberia que deixarà d'incloure la prova d'embaràs en el procés de selecció de personal, després que la Inspecció de Treball balear hagi multat Iberia amb 25.000 euros, CCOO torna a exigir al Grup Iberia que negociï el pla d'igualtat a què l'obliga la Llei d'igualtat des de 2007 en tenir una plantilla de més de 250 persones. Concretament el Grup Iberia, segons les seves pròpies dades, compta amb més de 16.000 treballadores i treballadors.
 
"CCOO, com a sindicat majoritari en el Grup Iberia i en el sector aeri, sempre ha apostat per la negociació d'un pla d'igualtat que fomenti la igualtat de tracte i d'oportunitats i elimini la discriminació per raó de sexe, confiant que no sigui necessari que intervingui la Inspecció de Treball per a la seva posada en marxa. Així mateix, sempre hem treballat en la línia d'afavorir l'aplicació de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i, sent la protecció de la maternitat una de les nostres prioritats, ens hem mantingut vigilants en què s'adaptaran les condicions laborals de les treballadores en estat de gestació i que no pogués suposar un motiu de discriminació en l'accés a un lloc de treball ".
 
Negociació del pla d'igualtat
El 2008, després de la signatura del XVII Conveni Col·lectiu entre Iberia i el seu personal de terra, es va constituir una comissió de treball per a l'elaboració d'un pla d'igualtat. Posteriorment, tant en el conveni de tripulants de cabina de passatgers com en el de pilots, també es va pactar la creació d'una comissió amb el mateix objectiu. Durant l'any 2010 es van produir reunions d'aquesta comissió. L'objectiu de l'empresa sempre va ser acordar un pla d'igualtat per a cada col·lectiu amb conveni.
 
La negociació es va paralitzar al juny de 2010 quan CCOO va plantejar una consulta a la Direcció General de Treball, en entendre que la Llei Orgànica 3/2007 estableix que l'àmbit en què s'ha de negociar els plans d'igualtat és l'empresa, independentment del conveni que se'ls apliqui.
 
La Direcció General de Treball va donar la raó a CCOO el 22 d'octubre de 2010. En mantenir-la negociació paralitzada, al febrer de 2011 el sindicat va enviar un escrit a la direcció d'Iberia sol·licitant la represa de la negociació. Només en aquest moment Iberia va reprendre la negociació, encara que en cap moment va demostrar veritable interès per arribar a un acord.
 
L'única novetat posterior va ser la negociació i signatura del pla d'igualtat per al col·lectiu de tripulants de cabina de passatgers (personal de vol) amb el comitè d'empresa, publicat al BOE el juliol de 2011.

12/07/2017 


En l'acord es recull la subrogació per tal de dotar d'estabilitat a aquest sector

CCOO arriba a un acord per a la signatura del II Conveni Col·lectiu de Torres de Control

Ahir es va celebrar el procediment de mediació en el SIMA promogut per CCOO, en el qual s'ha arribat a un acord per a la signatura del II Conveni Col·lectiu dels Proveïdors civils Privats de Trànsit Aeri. La signatura de l'acord recull com a principals punts del text aprovat els següents:

- Vigència del Conveni des l'1 de gener de 2015 al 31 desembre 2017.

- S'incorpora un reconeixement pel que fa a la incorporació del controlador de trànsit aeri a la seva categoria professional, sent el còmput del seu temps d'exercici d'atribucions des de la data d'expedició a aquell, per l'Agència Estatal de Seguretat Aèria, de la primera llicència.

- Es crea un nou Plus de cap d'Instrucció que tindrà un import de 2.000€ anuals.

- Nou Plus de Responsable de seguretat operacional, que tindrà un import anual de 2.000€ anuals.

- Les empreses afectades pel present Conveni quedaran obligades a abonar als treballadors les despeses derivades dels certificats mèdics i de la formació i idiomes necessaris per a  l'escomesa de les seves funcions.

- S'establirà que, en el cas de l'extinció de la relació laboral per voluntat del controlador/a, aquest/a haurà d'avisar a l'empresa amb una antelació mínima de cinc mesos.

- Amb la finalitat de dotar d'estabilitat en l'ocupació al sector, s'incorpora un nou article de "Subrogació".

- Es pacten els increments salarials següents:

2015: 1%

2016: 0,5%

2017: 0,5%

Les quantitats recollides per a l'any 2017, es revisaran, en cas de ser superior, la variació percentual que per a aquest any, experimentin els contractes subscrits pels proveïdors civils i el gestor aeroportuari en concepte de revisió de preus.

- Finalitzada la vigència del Conveni Col·lectiu, aquest romandrà vigent fins a la subscripció d'un nou conveni que el substitueixi.

- Les parts s'emplacen per signar a la seu del SIMA el text de l'II Conveni Col·lectiu el proper 10 de juny del 2016.

Des de CCOO valorem molt positivament l'acord assolit que dóna al sector una garantia de seguretat en l'ocupació, garantint als treballadors una estabilitat laboral en els propers anys.

Barcelona, 7 de juny de 2016


Constituïda la Comissió Negociadora del Conveni de Turkish Airlines

El passat dia 3 de juny es va constituir la comissió negociadora del conveni col·lectiu de l'empresa Turkish Airlines, sucursal a Espanya.

CCOO té la majoria de la representació dels treballadors i treballadores d'aquesta empresa, i tindrà dos membres en aquesta taula negociadora.

CCOO ha tingut, des del primer moment com a objectiu, l'enfortiment de les relacions laborals en aquesta empresa. En el seu moment vam demanar formalment iniciar la negociació d'un conveni col·lectiu, i aquesta sol·licitud ha desembocat en la formació d'aquesta comissió negociadora.

Des de CCOO valorem de forma molt positiva la possibilitat d'arribar a un acord col·lectiu en Turkish Airlines. Ja estem treballant en una primera proposta a presentar davant l'empresa en la propera reunió, que tindrà lloc el proper mes de juliol.

Periòdicament anirem informant dels avenços en aquesta negociació.


Barcelona, 7 de juny de 2016Durant els mesos d’estiu, inclòs l’aeroport de Sabadell

Vaga a torres de control de diferents aeroports de l’Estat

 

La patronal SAERCO es nega a incloure la clàusula de la subrogació en el II Conveni Col·lectiu de Proveïdors Civils Privats de Trànsit Aeri.


El Sector Aeri i Serveis Turístics de CCOO i Sector Aeri d'UGT convocarem vagues durant els mesos d'estiu a les torres de control dels aeroports de Fuerteventura, La Palma, Alacant, Eivissa, Sevilla, València, Jerez, Vigo, la Corunya, Sabadell i Cuatro Vientos, a causa de la ruptura a la mesa negociadora amb la patronal.


El passat 31 de maig es va celebrar l'última reunió de la mesa negociadora del Conveni, en la qual SAERCO va manifestar la no acceptació de la clàusula de subrogació al II Conveni Col·lectiu de Proveïdors Civils Privats, no sent així per part de l'altre 50% de la patronal, FERRONATS, que sí estaria disposada a incloure aquesta clàusula de subrogació.


CCOO i UGT consideren una provocació inacceptable no solament que no s'accepti la subrogació proposada per la part social, sinó que la mateixa proposta de clàusula de subrogació inicialment remesa per la part empresarial s'hagi rebaixat per SAERCO a una subrogació que no recull cap dret dels treballadors.


L'objectiu d'ambdues organitzacions sindicals és aconseguir un acord que potenciï el sector privat de torres de control, garantint la seguretat aèria i al mateix temps garantint els llocs de treball i condicions dels treballadors i treballadores dels quals depèn la mateixa, amb la finalitat d'evitar un model de negoci low cost que entenem no té cabuda en aquest sector, que és el que pretén SAERCO.


La part social manifesta la seva voluntat de continuar amb les negociacions per aconseguir un acord que eviti una vaga que afectarà el sector turístic  en plena temporada alta, amb el dany que això suposaria a l'economia.


Des de CCOO i UGT fem una crida a la patronal per aconseguir un acord que respecti els drets dels treballadors, incloses les seves condicions econòmiques.

 

 

Barcelona, 3 de juny de 2016Absolts els 8 d'AIRBUS. #VagaNoÉsDelicte encara hi ha 300 processats


FotoPubliquem la nota de la Comissió Executiva Confederal.

ABSUELVEN A LOS 8 DE AIRBUS.

Estimadas compañeras y compañeros,

Esta misma mañana hemos conocido la sentencia del juzgado de lo penal nº1 de Getafe donde se juzgaba a los compañeros de Airbus a los que se les pedían ocho años y tres meses de cárcel por participar en un piquete durante la Huelga General de 2010.

La sentencia es absolutoria.

La absolución de los ocho compañeros es motivo de enorme satisfacción, por ellos, que han tenido que aguantar más de cinco años de presión e incertidumbre; para todos los compañeros y compañeras encausados por los mismos motivos; para el conjunto del movimiento sindical y para la propia salud democrática de nuestro país.

Es una sentencia que nos anima, aun más, a dar continuidad a la campaña Huelga no es delito, a seguir defendiendo a los compañeros y compañeras pendientes de juicio y a continuar emplazando a las fuerzas políticas, que forman el nuevo Parlamento, para que, sin tardanza, acuerden derogar el artículo 315.3 que es el anclaje jurídico de matriz franquista que han utilizado para perseguir el derecho de huelga.

Desde la Comisión Ejecutiva confederal aprovechamos para felicitarnos por este éxito sin paliativos a la vez que agradecemos las muestras de solidaridad que tanto desde otras Secciones Sindicales, instituciones de diverso signo, partidos políticos y sindicatos y Confederaciones internacionales se han recibido durante este tiempo.

Un saludo.

Cartell de la campanya
absolts 8 airbus 


Divendres, 18 de febrer de 2016